KURS KRING ÖVERRÖRLIGHETSPROBLEMATIK 
 (hEDS, AAI, Whiplash, Fibromyalgi mm)

Det finns idag en stor oklarhet och många missförstånd hur man bör eller inte bör behandla klienter med överrörlighet. Efter många år av studier, arbetserfarenhet, egna personliga erfarenheter, kurser/utbildnigar, seminarieträffar och möten med olika specialister går vi här igenom behandlingsmetoder och förhållningssätt som gett effektiva och hållbara resultat.

Kursinnehåll:

  • Vad finns det för olika typer av överrörlighet
  • Brightonskalan - en skala att mäta överrörlighet
  • Stretchning när är det okej och när bör man undvika det
  • Självhjälpsmetoder och livsstilsprogram för klienten hemma
  • Kundpsykologi
  • Vilken massageteknik är att föredra och vilka bör undvikas
  • Stabilitetsträning
  • Praktisk del: undersökning, massage, stabilitetsträning och självhjälpsmetoder till klienten

"Jag kunde ofta få resultat av mina behandlingar och hänvisade ofta klienterna vidare till andra massageterapeuter eller fysioterapeuter för fortsatt vanliga massagebehandlingar eller för att få träningsprogram så att jag kunde ta emot nya klienter med svåra besvär. Det hände dock ofta att klienter kom tillbaka och hade fått tillbaka sina besvär av att ha blivit felbehandlade eller att de inte ville gå till någon annan än mig. Det kommer också klienter regelbundet från andra delar av Sverige som reser långt för att få gå på massage hos mig, en nackdel för många som har överrörlighetsproblematik då det ofta blir sämre av att resa långt. När jag sedan blev gravid och fick jobba ända fram till bf och återvända till jobbet bara några dagar efter bf kände jag att det inte går att vänta på att utbilda fler terapeuter. Det finns ett stort behov av fler terapeuter som förstår och kan lägga upp effektiva behandlingprogram för klienter med överrörlighetsproblematik".  - Marie Keller